ADVrider

Go Back   ADVrider > Bikes > Old's Cool > 2 smokers
User Name
Password
Register Inmates Photos Site Rules Search Today's Posts Mark Forums Read

Reply
 
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 11-11-2013, 07:58 AM   #31
bchunter
Gnarly Adventurer
 
bchunter's Avatar
 
Joined: Apr 2010
Location: Smithers, BC
Oddometer: 118
Quote:
Originally Posted by MORT666 View Post
That good nice to see them back again.But the old tree hungers won't like it.
One of the main reasons that I ride a street legal two stroke

Way to go miguelR. Thanks for representing the 2T!!
bchunter is offline   Reply With Quote
Old 11-18-2013, 05:32 AM   #32
Foot dragger
singletracker
 
Foot dragger's Avatar
 
Joined: Dec 2006
Location: chico,just below rag dump(nor-cal)
Oddometer: 12,901
Nicely done! Good to see the two stroke out going round the world.
__________________
Some bikes around at times
Foot dragger is offline   Reply With Quote
Old 11-18-2013, 05:44 AM   #33
PhiSig1071
What's ******width?
 
PhiSig1071's Avatar
 
Joined: Apr 2008
Location: Tucson, AZ
Oddometer: 2,575
Amazing!

Wish I had known you were coming thru Arizona, I would have loved to meet you.
__________________
Which one of you FF's was it?...FOUNDER!

Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem
PhiSig1071 is offline   Reply With Quote
Old 11-18-2013, 08:07 AM   #34
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
More pics.
Costa Rica:
Panama:
__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 11-19-2013, 05:13 AM   #35
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
Panama to Colombia:

Colombia:

__________________
Moto Group Los Lobos

miguelR screwed with this post 11-21-2013 at 04:06 AM
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 12-12-2013, 07:44 AM   #36
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
More, more, more............
Colombia:

Ecuador:
(Amazonia):
__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 12-15-2013, 09:28 AM   #37
vtwin
Air cooled runnin' mon
 
vtwin's Avatar
 
Joined: Jan 2005
Location: NorCal
Oddometer: 7,728
Fantastic photos! Thanks for the update.
__________________
"Alles hat ein Ende--nur die Wurst, sie hat zwei"
Monroe.

"You only have too much fuel if you're on fire"
unknown
vtwin is offline   Reply With Quote
Old 01-07-2014, 05:36 PM   #38
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
Continúa...

Peru

Bolivia
(Uyuni):

Argentina


(Valle de la Luna)


Dakar 2014:
__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2014, 01:57 AM   #39
enfielddnepr
Gnarly Adventurer
 
Joined: Feb 2011
Location: Assen, Netherlands
Oddometer: 171
I love the pics!!
did you make adjustment/improvements to the engine or is it original?
enfielddnepr is offline   Reply With Quote
Old 01-08-2014, 12:36 PM   #40
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
Acá explica las modificaciones de la motocicleta.
http://www.jawakolemsveta.cz/asijske-ruskoNejbohatší zkušenosti s Jawou mám ze sedla 350/640, se kterou jsem procestoval celou západní Evropu i kus Afriky. Byl to tehdy nejmodernější „twin“ z Týnce a na okrese jsem byl s její modrou metalízou Frou Frou, kdežto v cizině za podivína, co při každém tankování rituálně kvedlá motorkou u stojanu a občas se rejpe v mechanickém zapalování. Než jsem jí po více než 40 000 km prodal, svezl jsem se na starší 350/632. Možná tam se tehdy zrodil můj vztah k motoru 634, který považuju za nejpovedenější třistapadesátku Jawy – jednoduchá, spolehlivá a hlavně klidná. A navíc, tohohle modelu je plné Rusko, kde mívaly Jawy příchuť tuzexového zboží. Jenže kupte „čtyřku“ nenapadenou kutilem! Budete mít co dělat. Tahle autoškolácká chuděra má dodnes odřenej lak a chrom nádrže od druhých řídítek, její motor nikdy nezažil pořádnou dálniční vypalovačku, takže byl plnej černýho mazutu, gumy na placáka, spojka po smrti, ložiska řízení zamčená v poloze Vpřed!... Vzhledem k tomu, že motor je typ 633 (ex Bizon) a nesedí ani číslo typu v techničáku, nebyl to asi rozumnej kup. Ale co je vůbec rozumnýho v projektu JAWA KOLEM SVĚTA?! Střih. Estetiku jsme příliš neřešili, motorka stejně dostane za uši, tak proč dávat třeba sedmičku za nové chromované laufy, které pak následně budu tahat kamením a blátem? Motor šel na ponk a zbytek motorky se atomizoval do krabic. Kromě čištění a lakování rámu jsou na šasi nová ložiska řízení a lehce zrepasovaná vidlice, u které kovové krycí trubky nahradily gumové harmoniky. Rám je v zadní části vyztužen kvůli schopnosti unést náklad kufrů. V přední části jsou namísto klasických padacích rámů nosiče dvou bočních schránek.
Motor prodělal celkovou GO, při které zůstala nedotčená jen holá převodovka. Původní ojnice s pístními čepy na jehlách jsou přestavěny na bronzová futra, a to především s ohledem na případnou „polní demontáž“. Drobnými úpravami je mírně navýšen výkon na standard tehdejších strojů exportovaných do SSSR, kde se nemusely tak striktně dodržovat hlukové předpisy. Odvzdušnění převodovky je vyvedeno do airboxu kvůli brodivosti. Ze stejného důvodu jsou použity vodotěsné koncovky zapalovacích kabelů. Nejzásadnější změnou je náhrada původního dynama 6V/75W generátorem VAPE 12V/150W s bezdotykovým zapalováním. Výrobcem veškerých nosičů a schránek je firma GRAVE. Zadní boční kufry mají objem cca 47 l každý. Přední schránky jsou schopné pojmout 2x 3 dvoulitrové PETky, čímž zásoba benzínu stoupne na celkových 25 l a dojezd na více než 500 km. Tam, kde je dostatečně hustá síť benzínek, jdou PETky do koše a ve schránkách o objemu 2x 10 l je možné vézt cokoliv jiného. Je to mnohem praktičtější systém, nežli jednoúčelové kanystry, které polovinu cesty vezete úplně zbytečně.

Google Translator:
The richest experience JAWA got out of the saddle 350/640 , to which I have traveled throughout western Europe and a piece of Africa. It was then the most modern "twin " of the district Týnce and I was with her ​​metallic blue Frou Frou , while abroad for nerds , what with every fill ritually kvedlá bike in the rack and sometimes butt in a mechanical ignition . Before I after more than 40,000 kilometers sold , I drove the older 350/632 . Maybe there used to be born , my relationship to the motor 634, which I consider most successful třistapadesátku Jawas - simple, reliable and most importantly quiet . And , of this model is fully Russia , where they used to flavor Jawas tuzexového goods. But buy ' Four' uncontested handyman ! You will have to do . This autoškolácká poor thing still has odřenej paint and chrome tank from others handlebars , the motor never experienced a proper highway burner, so he was full of the black black oil, rubber to Placák , after the death of the clutch , bearings, steering locked in the forward position ! ... Given that the engine is type 633 ( ex Bizon ) and does not fit in the type or number techničáku , it was probably a reasonable buy . But what is not rozumnýho project JAWA AROUND THE WORLD ? ! Cut . We did not address the aesthetics too , the bike gets behind the ears as well , so why must give seven for new chrome Lauf , which in turn I will pull rocks and mud ? Motor went to the workbench and the rest of the bike is atomized into boxes. In addition to cleaning and painting the frame on the chassis of the new steering bearings and easily reconditioned fork, cover with a metal pipe that replaced the rubber accordion. The frame is reinforced in the rear because of the ability to bear the load of luggage . In front of the frame instead of the classic pitfall support two side boxes.

The engine has undergone a total overhaul, during which remained untouched by the bare gearbox . The original connecting rod with piston pins and needles are converted to bronze futra , especially with regard to any " dirt removal ." Minor modifications is slightly increased performance on standard machines exported to the then Soviet Union , where he did not have to strictly comply with noise regulations. Bleeding gear is brought into the airbox because of Fording . For the same reason they are used watertight fittings ignition cables . The most significant change is the replacement of the original dynamo generator 6V/75W VAPE 12V/150W with contactless ignition . The manufacturer of all carriers and boxes , the company GRAVE . Rear side bags have a volume of about 47 l each . Front boxes are capable of carrying 2x 3 -liter five, so gasoline stocks rise on la range of 25 to more than 500 km . Where is sufficiently dense network of gas stations , Petko go to the basket and in boxes with a capacity of 2 x 10 l can ride anything else. It's much more convenient system than single-purpose canisters halfway carrying nothing.
__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2014, 09:10 AM   #41
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
De Esquel (Argentina) a Chile:

__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 01-11-2014, 09:12 AM   #42
enfielddnepr
Gnarly Adventurer
 
Joined: Feb 2011
Location: Assen, Netherlands
Oddometer: 171
Wow.. i'm very jealous..
you are chech? would love to hear your story's at a campfire this summer..
enfielddnepr is offline   Reply With Quote
Old 01-13-2014, 04:46 AM   #43
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
Quote:
Originally Posted by enfielddnepr View Post
Wow.. i'm very jealous..
you are chech? would love to hear your story's at a campfire this summer..
No, is the Czech Pavel, this is your site: http://www.jawakolemsveta.cz/
He thinks arrive in Europe in February
__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 01-24-2014, 05:38 AM   #44
miguelR OP
biker
 
miguelR's Avatar
 
Joined: Dec 2008
Location: Montevideo-Uruguay-South America
Oddometer: 75
Patagonia:Estrecho de Magallanes:The End of The World:


__________________
Moto Group Los Lobos
miguelR is offline   Reply With Quote
Old 01-25-2014, 06:27 AM   #45
vtwin
Air cooled runnin' mon
 
vtwin's Avatar
 
Joined: Jan 2005
Location: NorCal
Oddometer: 7,728
You made it. Where to now? Africa? How can I get one of those stickers from you?
__________________
"Alles hat ein Ende--nur die Wurst, sie hat zwei"
Monroe.

"You only have too much fuel if you're on fire"
unknown
vtwin is offline   Reply With Quote
Reply

Share

Thread Tools Search this Thread
Search this Thread:

.
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is On

Forum Jump


Times are GMT -7.   It's 09:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2015, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ADVrider 2011-2015